Välkommen till Elkontakten!

Största erfarenheten finns inom ROT-sektorn. ex. en stuga eller villa från fyrtiotalet som har en lika gammal elinstallation. Den behöver naturligtsvis bytas ut helt eller delvis och även kompletteras med fler uttag och funktioner som man vill ha idag. Då är det viktigt att ha erfarenhet av kuloinstallationer och "kluriga" lösningar. En snyggt gjord kuloinstallation är en fröjd för ögat !

Elkontakten drev under åren 1994 - 2000 en lampaffär, i den egna ladugården, under namnet "Lamplaggår´n". På grund av lite för avlägset läge är den idag nedlagd, men under den tiden utvecklades ett styrsystem för lampaffärer, som även har sålts till andra lamphandlare. Väldigt kort kan sägas att alla inkopplade armaturer i en lampaffär lyser, men aldrig mer än hälften lyser samtidigt, utan växlar hela tiden lungt och sansat utan att verka "blinkigt". Med detta system i Din lampaffär får Du en levande butik, du kan visa fler armaturer upptända, du sänker temperaturen i butiken m.m. I systemet finns också smarta lösningar med gott om jordade uttag för upphängning av armaturer. Tänd på nåt nytt ! Ta kontakt med Elkontakten för närmare beskrivning.

Miniatyrlastbil för reklamändamål i åkeribranschen. Bilen är tillverkad i plast och aluminium, har riktiga gummihjul och är i ungefärlig kvartsskala. Hytten är c:a 60 cm bred, och hela bilen är c:a 180 cm lång. Första bilarna tillverkades för ett betongföretag, och är alltså en modell av företagets egna betongbilar. I trumman på bilen sitter en strålkastare som belyser företagets egen fasadskylt som sitter c:a 15 - 20 m upp och c:a 30 m bort. Det finns också samma chassi, men utan betongutrustning. Här kan Du själv bestämma påbyggnad. Vill Du ha en långtradare med släp på taket på ditt åkeri? I detta fall tänds en lysrörsarmatur inne i skåpet på kvällen, och Din egen logotype är det enda som lyser genom skåpets sida. Några små strålkastare på sidan om bilen förstärker effekten av en mycket häftig reklamskylt på ditt tak eller kanske framför åkeriet på en liten kulle. Se några bilder på bilen under bilder